[+36309840461] | [mybbprint@mybbprint.hu] 

Személyes vásárlás és rendelés átvétel?  06309840461, cím: 1041 Bp. Liszt Ferenc u. 15.

MOST házhozszállítás 990.-

[+36309840461] | [mybbprint@mybbprint.hu] 

Személyes vásárlás és rendelés átvétel?  06309840461, cím: 1041 Bp. Liszt Ferenc u. 15.

MOST házhozszállítás 990.-

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁSZF

A MybbPrintwebshop Általános Szerződési Feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://www.mybbprint.hu/ (a továbbiakban: Honlap) a Buzás István ev. 1046, Bp, Vadgesztenye u 9. ) által gyártott és forgalmazott, termékek jelen honlapon működő weboldalon elektronikus úton történő értékesítését szabályozzák és a MybbPrintet és a KezesLábas Szobrászatot működtető Buzás István ev. 1046, Bp, Vadgesztenye u 9. ) , mint vállalkozó – a továbbiakban: Szolgáltató – , valamint a megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő/k) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Megrendelő és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: felek.

A Honlapon a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel és magatartási szabályokkal adható le az alábbiakban meghatározott un. Élet-kép elkészítésére megrendelés.

A Honlap oldalainak böngészésével, valamint a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy ismeri, gondosan áttanulmányozta, megértette és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az UNAS Jogi nyilatkozata a jelen ÁSZF-től függetlenül is érvényes valamennyi, a Honlapot böngésző személyre.

 1. A Szolgáltató és adatai

A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti, a Megrendelő részére a Honlapon működő webáruház útján a http://mybbprint.hu-n értékesítő jogi személy. A szolgáltató adatai a következők:

Cégneve:  Buzás István ev.
Székhelye: 1040 Budapest Liszt Ferenc utca 15.
Elektronikus levelezési címe: mybbprint@mybbprint.hu 
Képviselője önálló aláírási joggal: Buzás István ügyvezető
Cégjegyzékszáma: -------------------

Adószáma:59501369-1-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 30 9840 461
A szerződés nyelve: magyar

A Honlaphoz tárhelyet biztosító adatai: ININET Internet Kft. 1033 Budapest, Harrer Pál utca 14. 7. em. 35., 1550 Budapest, Postafiók 94., elektronikus levelezési címe: info@ininet.hu

A tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelőnek a vásárlási folyamat minden mozzanatában lehetősége van egyszerű felülírással, oldalanként pedig a „vissza” gombra ütéssel.

A Honlapon a Szolgáltató a jobb kommunikáció kedvéért úgy is megjelenhet, mint MybbPrint, KezesLábas Szobrászat, www.mybbprint.hu, www.kezeslabas.hu vagy a  „mybbprint” és "kezeslábas" műszó egyéb írásmóddal. E megjelölések alatt mindenkor a Szolgáltató értendő.

 1. A Megrendelő

A Megrendelő az a személy (értve ez alatt a természetes személyeken kívül a gazdasági társaságot és más jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi vagy egyéb szervezetet is), aki ezen az oldalon terméket rendel, rendelést ad le a Szolgáltató felé, teljesítve a megrendelés hatályosulásához szükséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket.

 1. A szerződés létrejötte és teljesítése

3.1. Megrendelésnek minősül a Honlapon található MEGRENDELÉS elnevezésű űrlapon (a továbbiakban:  Megrendelő lap) megjelölt adatok kitöltése – beleértve a szállítási mód kiválasztását a jelen ÁSZF Szállítási feltételek című mellékletéből – és együttes eljuttatása a Szolgáltatóhoz az un. MEGRENDELEM gomb leütésével.

A Megrendelő lap elküldésekor az MEGRENDELEM gomb leütésével a Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et – beleértve a megrendelhető művek fajtáit, készítési feltételeit, árait, a szállítási feltételeket, a kitöltési, fizetési, illetve szállítási és más határidőket, valamint az egyéb feltételeket is – a Honlapon megtalálta, megismerte, gondosan áttanulmányozta, megértette és az abban foglaltakat magára kötelezőnek elfogadja.

A MEGRENDELEM gomb leütésével a Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen ÁSZF szerint elsősorban a fizetés határidőn belüli teljesítésére, a termék átvételére és a szállítási díj megfizetésére.

3.2. A Szolgáltató a megrendelést és a fizetendő vételárat a Megrendelő e-mail címére 48 órán belül e-mail-ben visszaigazolja.

3.3. A visszaigazolás megküldésével vállalkozási szerződés jön létre a felek között a termék eladását és megvásárlását illetően.

A szerződés nem minősül írásbelinek, az kizárólag elektronikus formában, távollevők között kerül megkötésre, a Szolgáltató nem nyomtatja ki, és nem iktatja, saját adatbázisban kezeli és rögzíti a teljesítéshez szükséges mértékben és módon. A szerződések a Szolgáltató adatbázisában legfeljebb 6 hónapig kereshetők vissza.

3.4.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a MEGRENDELEM gomb leütésével történt elküldését követően a szerződéstől csak a Szolgáltató kárának megtérítése esetén állhat el. A Megrendelő – tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kapacitásának és a mű anyagigényének lekötése ekkor megtörtént és a mű elkészítése a határidőn belül nincs kezdő időponthoz kötve – elfogadja, hogy elállása esetén az általa a Szolgáltatónak fizetendő minimális kártérítés (kötbér) a szállítási díj nélküli teljes vételár, amelyen felüli bizonyított kárának megtérítésére a Szolgáltató a jogszabály megengedő rendelkezése esetén szintén jogosult. A Szolgáltató a kártérítést beszámíthatja a Megrendelő által a Díjbekérő alapján esetleg már átutalt összegbe.

 1. 4. A Fogyasztó a távollevők közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontjára figyelemmel gyakorolhatja a rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát.

3.5. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. Javasolt, hogy a Megrendelő érdeklődő e-mailt írjon a Szolgáltatónak a visszaigazolás elmaradása esetén, mert az elmaradás az elektronikus rendszer hibájából is adódhat.

Ha Szolgáltatót a visszaigazolásban bizonyíthatóan harmadik személy, vagy elháríthatatlan körülmény, pl.: áramkimaradás akadályozza, az akadályoztatás időtartama nem számítható bele a 48 órás határidőbe. A megrendelői figyelmetlenségből eredően hibás e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail miatt bekövetkezett csúszás ugyanilyen elbírálás alá tartozik.

A Megrendelő lap, a megrendelés visszaigazolása és a Díjbekérő, valamint minden egyéb elektronikus közlés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, illetve ezek által kézhez vettnek, amikor az a számukra hozzáférhetővé válik.

3.6. A teljesítési határidő előre utalásos fizetési mód választása esetén a pontos összeg beérkezésekor kezdődik.

 1. A termék ára

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti különösen azt is, hogy a jelen ÁSZF mellékletét képező „Árak és teljesítési határidők”, valamint a Szállítási feltételek” című fejezeteket elolvasta, gondosan áttanulmányozta, megértette, elfogadja, tudja, hogy fizetési és átvételi kötelezettsége keletkezik és ezek alapján adja le a megrendelését.

A termékek ára magyar forintban értendő és tartalmazza az Áfá-t.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az árak megváltoztatására. Időközi árváltozás esetén az új megrendeléskori árak érvényesek. Ha a fizetés határidőn túl, de az eredeti megrendelés alapján már megtörtént, a Szolgáltatónak a körülmények mérlegelésétől függően a saját döntése szerint joga van arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt következmények helyett a megrendelést – időközi áremelés esetén, az új áron – elfogadja.

 1. Szállítási (fuvarozási) feltételek

A termék kiszállítása minden esetben futárszolgálattal történik. A Szolgáltató a megóvásához szükséges, megfelelő csomagolásban, sértetlen állapotban adja át a terméket a futárszolgálatnak. A szállítás minőségéért és határidejének megtartásáért a Szolgáltató nem felel, azért a futárszolgálat tartozik a Megrendelővel szemben felelősséggel.

A Megrendelő köteles a művet és a számlát tartalmazó csomagot átvenni és a kézbesítés díját a futárszolgálat számlája alapján a futárnak kifizetni.

A Megrendelőnek a küldemény sértetlenségét a futár jelenlétében ellenőriznie kell. Kérjük, hogy sérült csomagot, vagy láthatóan, illetve tapinthatóan sérült terméket ne vegyen át. Ha a Megrendelő bármilyen problémát tapasztal, köteles erről a futárral együtt jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a sérülés jellegét, mértékét, és lehetőség szerint annak okát, továbbá telefonos, vagy más fényképfelvételeket, és reklamációját a jegyzőkönyvvel és a fényképekkel együtt haladéktalanul továbbítani a futárszolgálatnak és a Szolgáltatónak.

 1. Felelősség

A terméket minden esetben a használati utasításnak – csomagoláson vagy a terméken belül található nyomtatott leírás - megfelelően és annak előzetes áttanulmányozása után szabad felhasználni.

A Szolgáltató a termékeire egy év garanciát vállal arra az esetre, ha termékrész az előírásnak megfelelő használat mellett, anyaghibából adódóan megsérül.

Ebben a vonatkozásban termékrésznek minősül: benne található anyagok használhatatlanná válása a gyártó hibájából

Szavatossági, termékszavatossági és garanciális kérdésekben a Szolgáltató fenti elérhetőségei bármelyikén szívesen nyújt tájékoztatást, illetve segítséget. 

 1. Szerzői jogok

Az http://http://mybbprint.hu cím alatt lévő Honlap, annak teljes tartalmával, beleértve különösen az ötletet, az ajánlatokat, a megvalósított és értékesített termékeket és ezek terveit a műveket, ezek
leírását és bármiféle másolatát, továbbá a Honlap teljes szöveges és képi tartalmát, a Szolgáltató Inda 4231 Bt., illetve a termékek gyártójának, a saját szellemi terméke, és mint ilyen, a hatályos jogszabályok által védett, a jogok bitorlása vagy egyéb megsértése kártérítési és más jóvátételi, adott esetben versenyjogi, illetve büntetőjogi következményeket von maga után.

A fent említett, vagy ahhoz összetéveszthetőségig hasonló tartalom, valamint a MybbPrint, KezesLábas mint márkanév, domain név, logó és termék megjelenés, tartalom és elnevezés csak a márka-tulajdonos INDA 4231 Bt. kifejezett előzetes, írásbeli engedélyével használható, adható tovább vagy adható közre.

 1. Panaszkezelés

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszokat a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és igyekszik a lehető legkorrektebb módon eljárni. Amennyiben ennek ellenére intézkedésünkkel nem értenek egyet, panasztételnek az inda4231@gmail.com-mail címen benyújtott levél minősül, amely világosan és részletesen tartalmazza a panasz tárgyát, a körülményeket és a panaszos kívánságát. A Szolgáltató köteles a panaszt e-mail-ben vagy telefonon haladéktalanul és a jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen ÁSZF-nek megfelelően, lehetőségeihez mérten kielégítő módon kezelni.

A Szolgáltató és a Megrendelő esetleges vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni. A panaszkezelésre egyebekben a jelen ÁSZF 5. sz. Mellékletében foglaltak alkalmazandók.

 1. Adatvédelem

A Megrendelő a Megrendelő lap kitöltésével és elküldésével kifejezett hozzájárulását adja az általa a megrendeléshez önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. A megrendeléskor számára elküldött személyes adatokat (név, elérhetőség, szállítási cím, számlázási cím) a Szolgáltató a szerződéskötés és teljesítés teljes folyamán az alábbi 14. pontban megjelölt jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja, kivéve a megrendelés teljesítésének érdekében elengedhetetlenül közreműködő partnert (pl.: futár céget).

Mindenképpen ismerje meg adatkezelési szabályzatunkat ami ezen a címen érhető el: 

http://babatapi.unas.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 1. Az ÁSZF hatálya és módosítása

A jelen ÁSZF az időközi módosításaival egységes szerkezetben határozatlan időre szól és a visszavonásáig hatályos.

A Szolgáltató bármikor jogosult működésének, illetve a jelen ÁSZF-nek a módosítására, szűkítésére, vagy bővítésére, a Honlap bármely tartalmi elemének – ideértve a vásárlási feltételek részleteit, valamint az egyéb, a működéshez kapcsolódóan közzétett és vállalt jogi jellegű nyilatkozatokat is –, vagy szerkezetének a megváltoztatására, kiegészítésére, illetve megszűntetésére, új tartalmi elemek (pl.: tevékenység bővülés, újabb megrendelési, vásárlási lehetőségek, bannerek) felvételére. A Szolgáltató a módosítás tényére a Honlapon röviden felhívja a Megrendelők figyelmét. A változás a figyelemfelhívó közlemény közzétételével lép hatályba. A Megrendelő a Honlapnak a felhívás közzétételét követően megkezdett használatával a változást elfogadja.

A Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy egyedi akciókat, kedvezményes, vagy különleges értékesítéseket kínáljon, az ilyen ajánlatok nem minősülnek a jelen ÁSZF módosításának.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. A Megrendelő a Szolgáltató munkatársaival az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

mybbprint@mybbprint.hu, kezeslabas@kezeslabas.hu
tel.: 06309840461

 1. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben, nem szabályozott kérdésekre, valamint ezek értelmezésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a távollevők közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló módosított 2011. évi CXII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései, a jogszabályok által megengedett eltérő írásbeli megállapodás hiányában, mindig irányadók.

Budapest, 2021.01.01.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETŐ

Az Buzás István ev.  a www.mybbprint.hu és a https://www.mybbprint.hu címeken elérhető websop üzemeltetője nagy  figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (ezentúl: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” (ezentúl: GDPR), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (ezentúl: Ptk.) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ezentúl: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az új és eddig is érvényben lévő adatkezelési szabályoknak és ajánlásoknak megfelelően járjon el. 

Ebben a formában az Buzás István ev. (1046, Bp, Vadgesztenye u 9. ) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (ezentúl: Adatkezelő) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Ki az adatkezelő? Adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 

Ki az igénybe vevő? Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást rendel meg illetve megrendelést ad le (ezentúl: Igénybe Vevő). 

Mi minősül szolgáltatásnak?  Szolgáltatásnak minősül az

Buzás István ev.  által üzemeltett www.mybbprint.hu vagy https://www.mybbprint.hu  weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (ezentúl: Szolgáltatás). 

Kik a partnerek?  Az Buzás István ev. (1046, Bp, Vadgesztenye u 9. ) al szerződött és együttműködő üzleti felek azBuzás István ev. (1046, Bp, Vadgesztenye u 9. ) partnerei (ezentúl: Partner). 

Jelen dokumentumban az Buzás István ev. tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről,  az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján. 

Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése van, kérjük tegye azt fel az inda4231@gmail.com címen.

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Buzás István ev.  adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: inda4231@gmail.com

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 Az Adatkezelő: Buzás István ev. (1046, Bp, Vadgesztenye u 9. )
EV nyilvántart. szám: 57544661 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
Adószám: 59501369-1-41

Telefon: +36309840461

 1. ADATFELDOLGOZÓK

3.1. Buzás István ev. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek.

- Unas Online Kft., Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

4.1. Az Inda4231 bt. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

 4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

 4.3. A személyes adatokat az Buzás István ev. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

 4.4. Buzás István ev.  tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Az Buzás István ev.  felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 4.5. AzBuzás István ev.  az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.

 4.6. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 4.7. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát.


 1. A KEZELT ADATOK

 5.1. Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét.

 5.2. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím, telefonszám, posta és/vagy számlázási cím megadása szükséges.

 5.3. A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e nemét, telefonszámát, születési idejét és lakóhelyének irányítószámát.

 5.4. Ha az Igénybe Vevő a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az Buzás István ev.  a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Igénybe Vevő az alábbi adatokat is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt termék darabszáma, termék vételára, automatikusan generált azonosítószám.

 5.5. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával az Unas Online kft. az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

 5.6. Abban az esetben, ha az Igénybe Vevő a megvásárolt termék kiszállítását kéri, úgy a kiszállítás pontos elvégzése, valamint a számlázás érdekében az Inda4231 Bt. az Igénybe Vevő által megadott személyes adatokat is kezeli: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, számlázási név, számlázási cím, vételár, termék megnevezése.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 Az Buzás István ev.  által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:

 A többnyire kezelt személyes adatok: 

- felhasználónév, név, e-mail cím (a regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok);
- nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám

- vásárlás időpontja, vásárolt termék darabszáma, termék vételára, automatikusan generált azonosítószám.

 Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig.

 6.1. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás

 Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.

 A kezelt személyes adatok:

- név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező);
- vásárlás időpontja, vásárolt bónusz darabszáma, bónuszkód, bónusz vételára, automatikusan generált azonosítószám;
- az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok: nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám.

 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

 Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

6.2. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

 Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és az Buzás István ev. , vagy az Igénybe Vevő és az Buzás István ev.  partneri között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.

 A kezelt személyes adatok: megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része.

 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés az Inda4231 bt. és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig.

 6.3. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának pontos elvégzése.

 A kezelt személyes adatok: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése

 Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

 Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

 6.4. Marketing célú adatkezelés

 Adatkezelés célja:

- Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás az Buzás István ev.  szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról hírlevél formájában.
 A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

 A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

 Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

 Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 6.8. Egyéb adatkezelés

 Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben Buzás István ev.  nek teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.

 Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.

 Az Inda4231 bt. nek a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 Az adatkezelés jogalapja: Buzás István ev. re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

7.1. A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

 7.2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg az Buzás István ev.  számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség az inda4231@gmail.com e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 7.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

 7.4. Az Buzás István ev.  az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 7.5. Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint az Buzás István ev.  és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 7.6. Buzás István ev.  tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Az Inda4231 bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 7.7. Az Buzás István ev.  szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat Buzás István ev.  addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri.

 8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

 9.1. Az adatokhoz az Buzás István ev. azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

 9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

Az Buzás István ev. vállalt feladatainak,megrendeléseinek telejesítése érdekében időről-időre harmadik személyek (ezen túl: Külső szolgáltatók) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel az Inda4231 bt. együttműködik.

 A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Buzás István ev. ez úton tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően.

 A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Inda4231 bt. által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Inda4231 bt. részére.

Ezek köre:

 - DPD Hungária Kft. Adatvédelmi tájékoztatójuk: https://www.gls.com on olvasható

 Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az Inda4231 bt. részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

 - Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

 A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Igénybe Vevő elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Igénybe Vevő weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 9.3. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Inda4231 bt. kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

 1. AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 10.1. Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

 10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga

Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni az Buzás István ev.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 10.3. Helyesbítés joga

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 10.4. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
- közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A z Buzás István ev. megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.

Az Inda4231 bt. által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

 10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Buzás István ev. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az Igénybe Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 10.6. Adathordozáshoz való jog

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 10.7. Tiltakozás joga

Az Igénybe Vevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
- közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

 Az Igénybe Vevő fenti jogosultságainak érvényesítését az inda4231@gmail.com e-mail címen kezdeményezheti. 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Buzás István ev. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”), 
- a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), 
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint

 1. KIKÖTÉS

 13.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

13.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és a Inda4231 bt. Általános Szerződési Feltételi, illetve a látogató-azonosítókra vonatkozó tájékoztató egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.unas.hu weboldalon tekinthetők meg.

Babatapi ÁSZF itt elérhető:  http://babatapi.unas.hu/shop_help.php?tab=terms

FIGYELEM

 Jelen adatkezelési tájékoztatóban Buzás István ev. az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást Igénybe Vevő részére. Amennyiben Igénybe Vevő az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy az Buzás István ev. az inda4231@gmail.com  e-mail címen rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.

 

 Érvényes és hatályos 2022.09. 30.

ajánlott oldalak